Drukuj

Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest nabycie samochodu marki Renault Clio, rok prod. 1995, nr rej. EL906MU, wchodzącego w skład masy upadłości Daniela Wiluś w upadłości.

Szczegółowe informacje na temat mienia opisanego w § 1 ust. 1 Regulaminu dostępne są w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55. Samochód można oglądać w godzinach 9:00-15:30 w miejscu położenia samochodu, po uprzednim umówieniu się na termin oględzin. W przypadku gdyby osoba zainteresowana nabyciem przedmiotu konkursu ofert, dla dokonania oceny jego stanu faktycznego i prawnego uznawała za celowe zapoznanie się z informacjami wykraczającymi poza zakres informacji posiadanych przez syndyka, uzyskanie takich informacji pozostaje w takim przypadku wyłącznie w gestii osoby zainteresowanej nabyciem przedmiotu konkursu ofert oraz następuje na koszt i za staraniem takiej osoby, za wiedzą syndyka.

Cena wywoławcza: 300,00 zł (słownie: trzysta złotych). Syndyk nie wystawia faktury VAT.

Pisemne oferty zawierające dokumenty i oświadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszego regulaminu, winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 listopada 2021 roku do godz. 16.00 w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa. Syndyk zastrzega, że oferty nadane na poczcie, jeżeli nie zostaną doręczone syndykowi najpóźniej w dniu 2 listopada 2021 roku do godz. 16.00, nie będą brały udziału w konkursie (w tym wypadku nie będzie miała znaczenia data stempla pocztowego potwierdzającego nadanie oferty w placówce pocztowej).

Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 3 listopada 2021 roku, godz. 9.00, w biurze syndyka mieszczącym się w Warszawie (03-846) przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Wycena pojazdu znajduje się pod załącznikiem nr 1.

Cena wywoławcza:

300,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
nopic