Drukuj

Opis

Przedmiotem aukcji jest sprzedaż w pakiecie ruchomości w postaci sprzętu okulistycznego wchodzącego w skład masy upadłości Posso Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Zestawienie ruchomości podlegających sprzedaży znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Cena wywoławcza za pakiet: 71.603,64 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzy złote i sześćdziesiąt cztery grosze).

Szczegółowe informacje na temat mienia opisanego w § 1 pkt 1 Regulaminu dostępne są w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55 lub pod adresem e-mail: pawel.glodek@syndycy.com.pl.

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 4 listopada 2021 r., godz. 10.15, w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

71.603,64 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
Posso Sp. z o.o. - ruchomościPosso Sp. z o.o. - ruchomościPosso Sp. z o.o. - ruchomościPosso Sp. z o.o. - ruchomości