Drukuj

Opis

Przedmiotem aukcji jest sprzedaż pakietu ruchomości z kategorii „artykuły medyczne” wchodzących w skład masy upadłości Moleo Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, szczegółowo opisanych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu za cenę wywoławczą nie niższą niż 73.796,49 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści dziewięć groszy) netto + podatek VAT.

Szczegółowe informacje na temat mienia opisanego w § 1 pkt 1 Regulaminu dostępne są w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55, e-mail: biuro@syndycy.com.pl. Mienie ruchome można oglądać w miejscu jego przechowywania, po uprzednim umówieniu się na termin wizyty.

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 21 grudnia 2021 r., godz. 10.30 w biurze syndyka w Warszawie przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

73.796,49 zł netto + podatek VAT

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
Moleo Sp. z o.o. - ruchomości - artykuły medyczneMoleo Sp. z o.o. - ruchomości - artykuły medyczneMoleo Sp. z o.o. - ruchomości - artykuły medyczne