Drukuj

Opis

Przedmiotem aukcji jest prawo majątkowe w postaci wzoru przemysłowego membrany dozującej, zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem ochrony Rp.03098, wchodzącego w skład masy upadłości Best Production Forces Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Pęcicach, za cenę wywoławczą nie niższą niż 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) netto powiększoną o podatek VAT w stawce obowiązującej na dzień zawarcia umowy sprzedaży.

Szczegółowe informacje na temat mienia opisanego w § 1 pkt 1 Regulaminu dostępne są w biurze syndyka w Warszawie, przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, tel. 22 639 45 55.

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 16 grudnia 2019 r., godz. 9.00, w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

7.000,00 zł netto + VAT

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
nopic