Drukuj

Opis

Przedmiotem aukcji jest nabycie pakietu praw majątkowych w postaci (i) domeny internetowej portret.waw.pl oraz (ii) znaku towarowego R.242069 – „Old Silos”, wchodzących w skład masy upadłości Grzegorza Kierzkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą REDAN Grzegorz Kierzkowski w upadłości z siedzibą w Warszawie, za łączną cenę wywoławczą nie niższą niż 110,00 zł (słownie: sto dziesięć złotych) netto powiększoną o podatek VAT w stawce obowiązującej na dzień zawarcia umowy sprzedaży (wystawienia przez syndyka faktury).

Szczegółowe informacje na temat mienia opisanego w § 1 pkt 1 Regulaminu dostępne są w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55, e-mail: biuro@syndycy.com.pl.

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 30 stycznia 2020 r., godz. 9.00 w biurze syndyka w Warszawie przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

110,00 zł netto + VAT

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
REDAN Grzegorz Kierzkowski - Prawa majątkowe