Drukuj

Opis

Przedmiotem aukcji jest sprzedaż trzech domen internetowych: lorien.waw.pl, lorienek.pl oraz lorienek.com wchodzących w skład masy upadłości Lorien Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Cena wywoławcza: 1.100,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych) brutto.

Aukcja organizowana jest przez Pawła Głodka - syndyka masy upadłości Lorien Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Szczegółowe informacje na temat mienia dostępne są w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55.

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 30 marca 2020 r., godz. 12:00, w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Przed rozpoczęciem aukcji, osoby biorące w niej udział zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 100,00 zł (słownie: stu złotych) w gotówce do kasy masy upadłości lub przelewem na rachunek bankowy.

Wszelkie informacje zawarte są w regulaminie dostępnym poniżej.

Cena wywoławcza:

1.100,00 zł (brutto)

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
nopic