Drukuj

Opis

Przedmiotem aukcji są prawa majątkowe w postaci domen internetowych: (i) widemedcare.com, (ii) inhalacje.waw.pl, (iii) laryngolodzy.waw.pl, (iv) paincare.pl, (v) anestezjolodzy24.pl, (vi) otolaryngolodzy24sklep.pl, (vii) otolaryngolodzy24.com, (viii) otolaryngolodzy24.info wchodzące w skład masy upadłości Wide Med Care Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, za cenę wywoławczą nie niższą niż 100,00 zł (słownie: sto złotych) brutto.

Szczegółowe informacje na temat mienia opisanego w § 1 pkt 1 Regulaminu dostępne są w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55, e-mail: biuro@syndycy.com.pl.

Sprzedaż jest zwolniona z VAT, na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT z dnia 11 marca 2004 r.

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 28 stycznia 2021 r., godz. 9.00 w biurze syndyka w Warszawie przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

100,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
nopic