Wyszukiwanie

Postępowania upadłościowe

Syndyk masy upadłości Adam Trzewik prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „GRONEX” Adam Trzewik w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych z dnia 16 stycznia 2014 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 652/13 (aktualna sygn. akt X GUp 4/14), została ogłoszona upadłość Adama Trzewik "Gronex", obejmująca likwidację majątku dłużnika. Syndykiem masy upadłości wyznaczono Piotra Głodka.

Syndyk Artnews S.A. zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 11 października 2016 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 814/16, została ogłoszona upadłość Artnews S.A. z siedzibą w Warszawie. Syndykiem wyznaczono Piotra Głodka.

Syndyk BAJ-PROS Sp. z o.o. zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 10 marca 2017 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1021/16, została ogłoszona upadłość BAJ-PROS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Syndykiem wyznaczono Piotra Głodka.

Syndyk Banku Spółdzielczego w Nadarzynie z siedzibą w Nadarzynie zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 19 grudnia 2016 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1579/16 (aktualna sygn. akt X GUp 835/16), została ogłoszona upadłość Banku Spółdzielczego w Nadarzynie z siedzibą w Nadarzynie. Syndykiem wyznaczono Lechosława Kochańskiego.

Syndyk Bastion Venture Fund Sp. z o.o. S.K.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 31 lipca 2018 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 526/18, została ogłoszona upadłość Bastion Venture Fund Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie. Syndykiem wyznaczono Pawła Głodka.

Syndyk BPI Polska Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 10 maja 2018 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 358/18, została ogłoszona upadłość BPI Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Syndykiem wyznaczono Pawła Siwika.

Syndyk Ceorros Sp. z o.o. zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 25 października 2016 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1172/16, została ogłoszona upadłość Ceorros Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Syndykiem wyznaczono Piotra Głodka.

Syndyk masy upadłości Daras Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych z dnia 15 października 2015 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1076/15 (aktualna sygnatura X GUp 523/15), została ogłoszona upadłość Daras Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, obejmująca likwidację majątku upadłego. Syndykiem masy upadłości wyznaczono Pawła Głodka.

Postanowieniem z dnia 20 stycznia 2012 r., sygn. akt IX GU 83/10 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi w Warszawie IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość Deka Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, obejmującą likwidację majątku dłużnika.

Postanowieniem z dnia 8 września 2017 r., sygn. akt X GUp 14/15 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ustanowił w postępowaniu upadłościowym Deka Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zarządcę tymczasowego w osobie Pawła Głodka.

Postanowieniem z dnia 15 grudnia 2017 r. wydanym w sprawie o sygn. akt X GUp 14/15, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w postępowaniu upadłościowym Deka Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie odwołał zarządcę tymczasowego w osobie Pawła Głodka i wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Pawła Głodka (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego nr 657).

Syndyk masy upadłości Dol-Pol Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 1 sierpnia 2018 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 17/18, została ogłoszona upadłość Dol-Pol Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Syndykiem wyznaczono Lechosława Kochańskiego.

Syndyk masy upadłości Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych z dnia 20 lutego 2015 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 225/15 (aktualna sygn. akt X GUp 103/15), została ogłoszona upadłość Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. z siedzibą w Warszawie, obejmująca likwidację majątku dłużnika. Syndykiem masy upadłości wyznaczono Lechosława Kochańskiego.

Syndyk Farmy Wiatrowej Golina Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 17 lipca 2017 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1151/17, została ogłoszona upadłość Farmy Wiatrowej Golina Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Syndykiem wyznaczono Pawła Głodka.

Syndyk Farmy Wiatrowej Lelów Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 17 lipca 2017 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1152/17, została ogłoszona upadłość Farmy Wiatrowej Lelów Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Syndykiem wyznaczono Pawła Głodka.

Syndyk masy upadłości Finanse KP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 26 kwietnia 2016 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 355/16 (aktualna sygn. akt X GUp 250/16), została ogłoszona upadłość Finanse KP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Syndykiem wyznaczono Lechosława Kochańskiego.

Syndyk masy upadłości Galilaeus Poland Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych z dnia 26 listopada 2015 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1121/15 (aktualna sygnatura X GUp 599/15), została ogłoszona upadłość Galilaeus Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, obejmująca likwidację majątku upadłego. Syndykiem masy upadłości wyznaczono Pawła Głodka.

Syndyk GB Szybowice 301 Sp. z o.o. zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 2 listopada 2016 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1180/16, została ogłoszona upadłość GB Szybowice 301 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Syndykiem wyznaczono Piotra Głodka.

Syndyk masy upadłości Ivalis Polska Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych z dnia 28 listopada 2014 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt X GU 520/14, została ogłoszona upadłość Ivalis Polska Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie obejmująca likwidację majątku dłużnika. Syndykiem masy upadłości wyznaczono Piotra Głodka.

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:

Perfekcja Archiwum sp. z o.o.
ul. Zacisze 16A
65-775 Zielona Góra

Syndyk masy upadłości Jacka Gierej prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Jacek Gierej w Markach zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 26 stycznia 2016 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt X GU 890/15, została ogłoszona upadłość Jacka Gierej prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Jacek Gierej w Markach obejmująca likwidację majątku dłużnika. Syndykiem masy upadłości wyznaczono Piotra Głodka.

Syndyk masy upadłości Kobus S.A. z siedzibą w Zielonce zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych z dnia 17 kwietnia 2015 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 265/15 (aktualna sygn. akt X GUp 165/15), została ogłoszona upadłość Kobus S.A. z siedzibą w Zielonce, obejmująca likwidację majątku dłużnika. Syndykiem masy upadłości wyznaczono Pawła Głodek.

Syndyk Kobus Sp. z o.o. zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 23 września 2016 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1057/16, została ogłoszona upadłość Kobus Sp. z o.o. z siedzibą w Kobyłce. Syndykiem wyznaczono Pawła Głodka.

Syndyk masy upadłości "KORSA" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych z dnia 29 kwietnia 2014 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 223/14 (aktualna sygn. akt X GUp 33/14), została ogłoszona upadłość "KORSA" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, obejmująca likwidację majątku dłużnika. Syndykiem masy upadłości wyznaczono Lechosława Kochańskiego.

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:

Acta Nova sp. z o.o.
ul. Bandurskiego 96/3
71-685 Szczecin

Syndyk Laboratoria RH+ Sp. z o.o. zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 21 marca 2017 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1725/16, została ogłoszona upadłość Laboratoria RH+ Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie. Syndykiem wyznaczono Pawła Głodka.

Syndyk masy upadłości Macieja Szajdy prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PHP AGRA-BEEF Maciej Roman Szajda w Warszawie zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych z dnia 23 grudnia 2014 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt X GU 503/14, została ogłoszona upadłość Macieja Szajdy prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PHP AGRA-BEEF Maciej Roman Szajda w Warszawie obejmująca likwidację majątku dłużnika. Syndykiem masy upadłości wyznaczono Piotra Głodka.

Syndyk N&M Sp. z o.o. zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 6 lutego 2017 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1267/16, została ogłoszona upadłość N&M Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Syndykiem wyznaczono Mikołaja Lenarta.

Syndyk masy upadłości Onondola Trading & Consulting Sp. z o.o. w Warszawie zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 22 stycznia 2016 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt X GU 1546/15, została ogłoszona upadłość Onondola Trading & Consulting Sp. z o.o. w Warszawie obejmująca likwidację majątku dłużnika. Syndykiem masy upadłości wyznaczono Piotra Głodka.

Syndyk Panamed Sp. z o.o. zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 18 kwietnia 2016 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 256/16, została ogłoszona upadłość Panamed Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Syndykiem wyznaczono Piotra Głodka.

Syndyk masy upadłości Pawła Lisa prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Development Partners Paweł Lis w upadłości likwidacyjnej zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych z dnia 20 listopada 2015 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1002/15 (aktualna sygnatura X GUp 582/15), została ogłoszona upadłość Pawła Lisa prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Development Partners Paweł Lis z siedzibą w Warszawie, obejmująca likwidację majątku upadłego. Syndykiem masy upadłości wyznaczono Pawła Głodka.

Syndyk Polskie Autobusy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 11 lipca 2017 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 609/17, została ogłoszona upadłość Polskie Autobusy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Syndykiem wyznaczono Pawła Głodka.

Syndyk Przedsiębiorstwa Handlowego "IMEX" Norko Tadeusz, Norko Barbara Sp. j. w upadłości z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 18 kwietnia 2018 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 2318/17, została ogłoszona upadłość Przedsiębiorstwa Handlowego "IMEX" Norko Tadeusz, Norko Barbara Sp. j. z siedzibą w Warszawie. Syndykiem wyznaczono Pawła Siwika.

Syndyk masy upadłości Ryszarda Ziółkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Ryszard Ziółkowski "ERBUD" w Warszawie zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 8 marca 2016 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt X GU 1645/15, została ogłoszona upadłość Ryszarda Ziółkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Ryszard Ziółkowski "ERBUD" w Warszawie obejmująca likwidację majątku dłużnika. Syndykiem masy upadłości wyznaczono Piotra Głodka.

Syndyk Sandry Łykowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą BUKURI Sandra Łykowska zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 19 kwietnia 2016 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 124/16, została ogłoszona upadłość Sandry Łykowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą BUKURI Sandra Łykowska. Syndykiem wyznaczono Pawła Głodka.

Syndyk masy upadłości Selfa Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych z dnia 27 kwietnia 2015 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 237/15 (aktualna sygnatura X GUp 179/15), została ogłoszona upadłość Selfa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, obejmująca likwidację majątku upadłego. Syndykiem masy upadłości wyznaczono Piotra Głodka.

Nadzorca sądowy Sławomira Sygnarek prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Budowlane SADYBA Sławomir Sygnarek z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych z dnia 27 stycznia 2014 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 660/13 (aktualna sygn. akt X GUp 8/14), została ogłoszona upadłość Przedsiębiorstwo Budowlane SADYBA Sławomir Sygnarek z siedzibą w Warszawie. Pozostawiono zarząd własny nad majątkiem upadłego. Nadzorcą sądowym wyznaczono Piotra Głodka.

Syndyk Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej "Polska" z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 13 kwietnia 2016 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 243/16 (aktualna sygn. akt X GUp 214/16), została ogłoszona upadłość Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej "Polska" z siedzibą w Warszawie. Syndykiem wyznaczono Lechosława Kochańskiego.

Syndyk Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych z dnia 19 marca 2015 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 53/15 (aktualna sygn. akt X GUp 87/15), została ogłoszona upadłość Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie obejmująca likwidację majątku upadłego. Syndykiem wyznaczono Lechosława Kochańskiego.

Zarządca Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Wspólnota w Gdańsku zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy z dnia 26 września 2014 r., godzina 13:45, wydanym w sprawie o sygn. akt VI GU 131/14 (aktualna sygn. akt VI GUp 25/14), została ogłoszona upadłość Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Wspólnota w Gdańsku z możliwością zawarcia układu (KRS: 0000039345). Zarządcą wyznaczono Lechosława Kochańskiego.

Postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy z dnia 20 listopada 2014 r., godzina 14:00, wydanym w sprawie o sygn. akt VI GUp 25/14, nastąpiła zmiana sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Wspólnota w Gdańsku z postępowania z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku upadłego. Z funkcji zarządcy odwołano Lechosława Kochańskiego i wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Lechosława Kochańskiego.

Syndyk Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Wybrzeże” w upadłości z siedzibą w Gdańsku zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy z dnia 21 listopada 2017 r., wydanym w sprawie o sygn. akt VI GU 596/17 (aktualna sygn. akt VI GUp 213/17), została ogłoszona upadłość Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Wybrzeże” z siedzibą w Gdańsku. Syndykiem wyznaczono Lechosława Kochańskiego.

Syndyk masy upadłości T-MAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością I S.K.A. w upadłości likwidacyjnej zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych z dnia 26 listopada 2015 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1326/15 (aktualna sygnatura X GUp 598/15), została ogłoszona upadłość T-MAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością I S.K.A. z siedzibą w Warszawie, obejmująca likwidację majątku upadłego. Syndykiem masy upadłości wyznaczono Lechosława Kochańskiego.

Syndyk TBA Express Sp. z o.o. zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 13 września 2016 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 951/16, została ogłoszona upadłość TBA Express Sp. z o.o. z siedzibą w Markach. Syndykiem wyznaczono Pawła Głodka.

Syndyk masy upadłości Tolak Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych z dnia 11 sierpnia 2015 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 85/15 (aktualna sygnatura X GUp 373/15), została ogłoszona upadłość Tolak Sp. z o.o. z siedzibą w Janczewicach, obejmująca likwidację majątku upadłego. Syndykiem masy upadłości wyznaczono Piotra Głodka.

Nadzorca sądowy Tomasza Ryczałek prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Tele Thomas zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych z dnia 6 listopada 2014 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 185/14, została ogłoszona upadłość Tomasza Ryczałek prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Tele Thomas, z możliwością zawarcia układu. Nadzorcą sądowym wyznaczono Piotra Głodka.

Syndyk TOPMEDICAL S.A. zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 24 maja 2016 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 209/16, została ogłoszona upadłość TOPMEDICAL S.A. z siedzibą w Warszawie. Syndykiem wyznaczono Piotra Głodka.

Syndyk Zakładów Mechaniczno-Remontowych i Antykorozji "JUREX" Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 25 stycznia 2018 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1719/17, została ogłoszona upadłość Zakładów Mechaniczno-Remontowych i Antykorozji "JUREX" Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie. Syndykiem wyznaczono Pawła Głodka.