Wyszukiwanie

Postępowania upadłościowe

Syndyk 3 A Service Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 11 września 2019 r., wydanym w sprawie o sygn. akt XIX GU 558/19, została ogłoszona upadłość 3 A Service Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Syndykiem wyznaczono Pawła Głodka.

Syndyk August Inżynierska Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 25 sierpnia 2021 r., wydanym w sprawie o sygn. akt XVIII GU 37/21, została ogłoszona upadłość August Inżynierska Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie. Syndykiem wyznaczono spółkę KGS Restrukturyzacje Sp. z o.o.

Syndyk BAJ-PROS Sp. z o.o. zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 10 marca 2017 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1021/16, została ogłoszona upadłość BAJ-PROS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Syndykiem wyznaczono Piotra Głodka.

Syndyk Banku Spółdzielczego w Nadarzynie z siedzibą w Nadarzynie zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 19 grudnia 2016 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1579/16 (aktualna sygn. akt X GUp 835/16), została ogłoszona upadłość Banku Spółdzielczego w Nadarzynie z siedzibą w Nadarzynie. Syndykiem wyznaczono Lechosława Kochańskiego.

Syndyk Bastion Venture Fund Sp. z o.o. S.K.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 31 lipca 2018 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 526/18, została ogłoszona upadłość Bastion Venture Fund Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie. Syndykiem wyznaczono Pawła Głodka.

Syndyk Best Production Forces Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Pęcicach zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 25 lutego 2019 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 2461/18, została ogłoszona upadłość Best Production Forces Sp. z o.o. z siedzibą w Pęcicach. Syndykiem wyznaczono Pawła Siwika.

Syndyk BM Construction Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 31 maja 2021 r., wydanym w sprawie o sygn. akt XVIII GU 10/21, została ogłoszona upadłość BM Construction Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie. Syndykiem wyznaczono Pawła Siwika.

Syndyk BPI Polska Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 10 maja 2018 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 358/18, została ogłoszona upadłość BPI Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Syndykiem wyznaczono Pawła Siwika.

Syndyk Brickel Polska Finance Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 10 stycznia 2018 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1755/17, została ogłoszona upadłość Brickel Polska Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Syndykiem wyznaczono Mikołaja Lenarta.

Syndyk masy upadłości Danuty Zychowicz i Tadeusza Wąsika (zwanych dalej także „Upadłymi”) wspólników spółki cywilnej ERRA S.C. z siedzibą w Warszawie zawiadamia, (i) że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 września 2019 roku wydanym w sprawie o sygn. akt XIX GU 207/19 ogłosił upadłość Danuty Zychowicz prowadzącej działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej pod firmą: „Danuta Zychowicz wspólnik spółki cywilnej”, NIP: 5251123932 oraz (ii) że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 września 2019 roku wydanym w sprawie o sygn. akt XIX GU 205/19 ogłosił upadłość Tadeusza Wąsika prowadzącego działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej pod firmą: „Tadeusz Wąsik wspólnik spółki cywilnej”, NIP: 5221531997.

Następnie, postanowieniem z dnia 24 września 2019 r. połączono obie sprawy do wspólnego rozpoznania. Sprawa toczy się pod sygn. akt: XIX GUp 1220/19. Syndykiem wyznaczono Pawła Głodka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 657).

Syndyk masy upadłości Daras Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych z dnia 15 października 2015 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1076/15 (aktualna sygnatura X GUp 523/15), została ogłoszona upadłość Daras Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, obejmująca likwidację majątku upadłego. Syndykiem masy upadłości wyznaczono Pawła Głodka.

Postanowieniem z dnia 20 stycznia 2011 r., sygn. akt IX GU 83/10 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi w Warszawie IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość Deka Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, obejmującą likwidację majątku dłużnika.

Postanowieniem z dnia 8 września 2017 r., sygn. akt X GUp 14/15 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ustanowił w postępowaniu upadłościowym Deka Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zarządcę tymczasowego w osobie Pawła Głodka.

Postanowieniem z dnia 15 grudnia 2017 r. wydanym w sprawie o sygn. akt X GUp 14/15, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w postępowaniu upadłościowym Deka Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie odwołał zarządcę tymczasowego w osobie Pawła Głodka i wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Pawła Głodka (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego nr 657).

Syndyk Dol-Dom Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 26 lipca 2017 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 398/17, została ogłoszona upadłość Dol-Dom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Syndykiem wyznaczono Mikołaja Lenarta.

Syndyk masy upadłości Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych z dnia 20 lutego 2015 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 225/15 (aktualna sygn. akt X GUp 103/15), została ogłoszona upadłość Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. z siedzibą w Warszawie, obejmująca likwidację majątku dłużnika. Syndykiem masy upadłości wyznaczono Lechosława Kochańskiego.

Syndyk Easy House Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 10 marca 2021 r., wydanym w sprawie o sygn. akt XVIII GU 801/20, została ogłoszona upadłość Easy House Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie. Syndykiem wyznaczono Pawła Głodka.

Syndyk Ekko Invest Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Piasecznie zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 30 marca 2021 r., wydanym w sprawie o sygn. akt XVIII GU 869/20, została ogłoszona upadłość Ekko Invest Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Piasecznie. Syndykiem wyznaczono Pawła Głodka.

Syndyk ENCO Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 19 października 2020 r., wydanym w sprawie o sygn. akt XVIII GU 671/20, została ogłoszona upadłość ENCO Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie. Syndykiem wyznaczono Lechosława Kochańskiego.

Syndyk spółki Energia dla Firm S.A. zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 18 grudnia 2018 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1936/18, została ogłoszona upadłość Energia dla Firm S.A. z siedzibą w Warszawie. Syndykiem wyznaczono Piotra Głodka.

Syndyk Eneva Telecom Sp. z o.o. zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 25 maja 2018 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 198/18, została ogłoszona upadłość Eneva Telecom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Syndykiem wyznaczono Piotra Głodka.

Syndyk spółki Film Media S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 29 maja 2020 r., wydanym w sprawie o sygn. akt XVIII GU 1210/19, została ogłoszona upadłość Film Media S.A. z siedzibą w Warszawie. Syndykiem wyznaczono Piotra Głodka.

Syndyk Frost Sp. z o.o. zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 3 września 2018 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 484/18, została ogłoszona upadłość Frost Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Syndykiem wyznaczono Piotra Głodka.

Syndyk Grande Sp. z o.o. Sp. komandytowa w upadłości z siedzibą w Kozerkach zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 11 września 2018 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1090/18, została ogłoszona upadłość Grande Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Kozerkach. Syndykiem wyznaczono Mikołaja Lenarta.

Syndyk Grzegorza Kierzkowskiego prowadzącego działalność pod firmą REDAN Kierzkowski Grzegorz w upadłości z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 3 lipca 2019 r., wydanym w sprawie o sygn. akt XIX GU 201/19, została ogłoszona upadłość Grzegorza Kierzkowskiego prowadzącego działalność pod firmą REDAN Kierzkowski Grzegorz z siedzibą w Warszawie. Syndykiem wyznaczono Pawła Siwika.

Syndyk Hakamore Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 14 maja 2020 r., wydanym w sprawie o sygn. akt XVIII GU 1158/19, została ogłoszona upadłość Hakamore Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie. Syndykiem wyznaczono Lechosława Kochańskiego.

Syndyk HPCI Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 27 kwietnia 2020 r., wydanym w sprawie o sygn. akt XIX GU 9/20, została ogłoszona upadłość HPCI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Syndykiem wyznaczono spółkę KGS Restrukturyzacje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (numer KRS 0000811685).

Syndyk Hussar Transport S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 16 października 2018 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1821/18, została ogłoszona upadłość Hussar Transport S.A. z siedzibą w Warszawie. Syndykiem wyznaczono Pawła Głodka.

Syndyk Igloo Building Supplies Poland Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 28 maja 2019 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 199/19, została ogłoszona upadłość Igloo Building Supplies Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Syndykiem wyznaczono Pawła Głodka.

Syndyk ISD Trade Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w upadłości z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 12 listopada 2019 r., wydanym w sprawie o sygn. akt XVIII GU 663/19, została ogłoszona upadłość ISD Trade Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie. Syndykiem wyznaczono Pawła Głodka.

Syndyk ISW Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 24 maja 2019 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 2702/18, została ogłoszona upadłość ISW Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Syndykiem wyznaczono Pawła Siwika.

Syndyk masy upadłości Jacka Gierej prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Jacek Gierej w Markach zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 26 stycznia 2016 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt X GU 890/15, została ogłoszona upadłość Jacka Gierej prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Jacek Gierej w Markach obejmująca likwidację majątku dłużnika. Syndykiem masy upadłości wyznaczono Piotra Głodka.

Syndyk Jarosława Zalewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą "Piekarnia Mazowiecka" Jarosław Zalewski zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 7 lipca 2016 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 165/16, została ogłoszona upadłość Jarosława Zalewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą "Piekarnia Mazowiecka" Jarosław Zalewski. Syndykiem wyznaczono Piotra Głodka.

Syndyk Jesienne Liście Jolanta Tombarkiewicz Sp. j. w upadłości z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 19 marca 2021 r., wydanym w sprawie o sygn. akt XVIII GU 324/20, została ogłoszona upadłość Jesienne Liście Jolanta Tombarkiewicz Sp. j. w upadłości z siedzibą w Warszawie. Syndykiem wyznaczono Pawła Głodka.

Syndyk spółki JMLK - Spedycja Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 18 lutego 2020 r., wydanym w sprawie o sygn. akt XIX GU 991/19, została ogłoszona upadłość JMLK - Spedycja Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Syndykiem wyznaczono Piotra Głodka.

Syndyk Joker Film Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 7 października 2020 r., wydanym w sprawie o sygn. akt XIX GU 116/20, została ogłoszona upadłość Joker Film Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie. Syndykiem wyznaczono Lechosława Kochańskiego.

Syndyk masy upadłości Kobus S.A. z siedzibą w Zielonce zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych z dnia 17 kwietnia 2015 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 265/15 (aktualna sygn. akt X GUp 165/15), została ogłoszona upadłość Kobus S.A. z siedzibą w Zielonce, obejmująca likwidację majątku dłużnika. Syndykiem masy upadłości wyznaczono Pawła Głodek.

Syndyk Kobus Sp. z o.o. zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 23 września 2016 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1057/16, została ogłoszona upadłość Kobus Sp. z o.o. z siedzibą w Kobyłce. Syndykiem wyznaczono Pawła Głodka.

Syndyk Konerg Energia S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 25 października 2021 r., wydanym w sprawie o sygn. akt XVIII GU 404/21, została ogłoszona upadłość Konerg Energia S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie. Syndykiem wyznaczono Pawła Siwika.

Syndyk masy upadłości "KORSA" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych z dnia 29 kwietnia 2014 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 223/14 (aktualna sygn. akt X GUp 33/14), została ogłoszona upadłość "KORSA" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, obejmująca likwidację majątku dłużnika. Syndykiem masy upadłości wyznaczono Lechosława Kochańskiego.

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:

Acta Nova sp. z o.o.
ul. Bandurskiego 96/3
71-685 Szczecin

Syndyk Laboratoria RH+ Sp. z o.o. zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 21 marca 2017 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1725/16, została ogłoszona upadłość Laboratoria RH+ Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie. Syndykiem wyznaczono Pawła Głodka.

Syndyk Lorien Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 29 stycznia 2019 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1789/18, została ogłoszona upadłość Lorien Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Syndykiem wyznaczono Pawła Głodka.

Syndyk Magdaleny Głaz prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą EM Magdalena Głaz w upadłości z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 7 stycznia 2020 r., wydanym w sprawie o sygn. akt XIX GU 773/19, została ogłoszona upadłość Magdaleny Głaz prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą EM Magdalena Głaz z siedzibą w Warszawie. Syndykiem wyznaczono Pawła Głodka.

Syndyk spółki Master Chef Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 2 lutego 2021 r., wydanym w sprawie o sygn. akt XVIII GU 829/20, została ogłoszona upadłość Master Chef Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Syndykiem wyznaczono Lechosława Kochańskiego.

Syndyk Master Development Retail Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 23 września 2020 r., wydanym w sprawie o sygn. akt XIX GU 365/20, została ogłoszona upadłość Master Development Retail Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie. Syndykiem wyznaczono Pawła Siwika.

Syndyk Mole Mole Sp. z o.o. w likwdacji w upadłości z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 8 października 2021 r., wydanym w sprawie o sygn. akt XVIII GU 278/21, została ogłoszona upadłość Mole Mole Sp. z o.o. w likwidacji w upadłości z siedzibą w Warszawie. Syndykiem wyznaczono Lechosława Kochańskiego.

Syndyk Moleo Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 26 lutego 2021 r., wydanym w sprawie o sygn. akt XVIII GU 1489/19, została ogłoszona upadłość Moleo Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie. Syndykiem wyznaczono Pawła Głodka.

Syndyk Mostova Business & Conference Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 20 września 2018 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 990/18, została ogłoszona upadłość Mostova Business & Conference Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim. Syndykiem wyznaczono Pawła Głodka.

Syndyk Panamed Sp. z o.o. zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 18 kwietnia 2016 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 256/16, została ogłoszona upadłość Panamed Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Syndykiem wyznaczono Piotra Głodka.

Syndyk Planet Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 17 czerwca 2020 r., wydanym w sprawie o sygn. akt XIX GU 769/19, została ogłoszona upadłość Planet Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie. Syndykiem wyznaczono Pawła Siwika.

Syndyk PMP OIL Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 9 marca 2021 r., wydanym w sprawie o sygn. akt XVIII GU 874/20, została ogłoszona upadłość PMP OIL Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie. Syndykiem wyznaczono Pawła Siwika.

Syndyk Polskie Autobusy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 11 lipca 2017 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 609/17, została ogłoszona upadłość Polskie Autobusy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Syndykiem wyznaczono Pawła Głodka.

Syndyk Posso Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 12 marca 2021 r., wydanym w sprawie o sygn. akt XVIII GU 1010/20, została ogłoszona upadłość Posso Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie. Syndykiem wyznaczono Pawła Głodka.

Syndyk Przedsiębiorstwa Handlowego "IMEX" Norko Tadeusz, Norko Barbara Sp. j. w upadłości z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 18 kwietnia 2018 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 2318/17, została ogłoszona upadłość Przedsiębiorstwa Handlowego "IMEX" Norko Tadeusz, Norko Barbara Sp. j. z siedzibą w Warszawie. Syndykiem wyznaczono Pawła Siwika.

Syndyk QPS Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Regułach zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 5 marca 2020 r., wydanym w sprawie o sygn. akt XIX GU 1004/19, została ogłoszona upadłość QPS Sp. z o.o. z siedzibą w Regułach. Syndykiem wyznaczono Lechosława Kochańskiego.

Syndyk RD BUD Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 20 lutego 2020 r., wydanym w sprawie o sygn. akt XIX GU 1002/19, została ogłoszona upadłość RD BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Syndykiem wyznaczono spółkę KGS Restrukturyzacje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (numer KRS 0000811685).

Syndyk S11 Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 30 sierpnia 2021 r., wydanym w sprawie o sygn. akt XVIII GU 30/21, została ogłoszona upadłość S11 Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie. Syndykiem wyznaczono spółkę KGS Restrukturyzacje Sp. z o.o.

Syndyk Saba Consulting Sp. z o.o. Development S.K.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 20 lutego 2020 r., wydanym w sprawie o sygn. akt XVIII GU 1318/19, została ogłoszona upadłość Saba Consulting Sp. z o.o. Development S.K.A. z siedzibą w Warszawie. Syndykiem wyznaczono Pawła Głodka.

Syndyk Samuri Investments Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 17 kwietnia 2019 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 2157/18, została ogłoszona upadłość Samuri Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Syndykiem wyznaczono Lechosława Kochańskiego.

Syndyk SE Group Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Żabieńcu zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 5 października 2020 r., wydanym w sprawie o sygn. akt XVIII GU 571/20, została ogłoszona upadłość SE Group Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Żabieńcu. Syndykiem wyznaczono Pawła Głodka.

Syndyk Sequence Sp. z o.o. zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 18 kwietnia 2018 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 213/18, została ogłoszona upadłość Sequence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Syndykiem wyznaczono Piotra Głodka.

Syndyk Sigma Real Estate Sp. z o.o. S.K.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 8 kwietnia 2020 r., wydanym w sprawie o sygn. akt XIX GU 4/20, została ogłoszona upadłość Sigma Real Estate Sp. z o.o. S.K.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie. Syndykiem wyznaczono Lechosława Kochańskiego.

Syndyk Small Planet Airlines Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 2 lipca 2020 r., wydanym w sprawie o sygn. akt XVIII GU 565/20, została ogłoszona upadłość Small Planet Airlines Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie. Syndykiem wyznaczono Pawła Głodka.

Syndyk spółki Souter Holdings Poland Sp. z o.o. w likwidacji w upadłości z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 9 listopada 2020 r., wydanym w sprawie o sygn. akt XVIII GU 771/20, została ogłoszona upadłość Souter Holdings Poland Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie. Syndykiem wyznaczono Lechosława Kochańskiego.

Syndyk Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej "Polska" z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 13 kwietnia 2016 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 243/16 (aktualna sygn. akt X GUp 214/16), została ogłoszona upadłość Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej "Polska" z siedzibą w Warszawie. Syndykiem wyznaczono Lechosława Kochańskiego.

Syndyk Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych z dnia 19 marca 2015 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 53/15 (aktualna sygn. akt X GUp 87/15), została ogłoszona upadłość Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie obejmująca likwidację majątku upadłego. Syndykiem wyznaczono Lechosława Kochańskiego.

Zarządca Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Wspólnota w Gdańsku zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy z dnia 26 września 2014 r., godzina 13:45, wydanym w sprawie o sygn. akt VI GU 131/14 (aktualna sygn. akt VI GUp 25/14), została ogłoszona upadłość Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Wspólnota w Gdańsku z możliwością zawarcia układu (KRS: 0000039345). Zarządcą wyznaczono Lechosława Kochańskiego.

Postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy z dnia 20 listopada 2014 r., godzina 14:00, wydanym w sprawie o sygn. akt VI GUp 25/14, nastąpiła zmiana sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Wspólnota w Gdańsku z postępowania z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku upadłego. Z funkcji zarządcy odwołano Lechosława Kochańskiego i wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Lechosława Kochańskiego.

Syndyk Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Wybrzeże” w upadłości z siedzibą w Gdańsku zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy z dnia 21 listopada 2017 r., wydanym w sprawie o sygn. akt VI GU 596/17 (aktualna sygn. akt VI GUp 213/17), została ogłoszona upadłość Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Wybrzeże” z siedzibą w Gdańsku. Syndykiem wyznaczono Lechosława Kochańskiego.

Syndyk Stalowa 41 Kamienica Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 2 lipca 2021 r., wydanym w sprawie o sygn. akt XVIII GU 757/20, została ogłoszona upadłość Stalowa 41 Kamienica Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie. Syndykiem wyznaczono Pawła Siwika.

Syndyk Strzelecka 26 Kamienica Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 17 sierpnia 2021 r., wydanym w sprawie o sygn. akt XVIII GU 756/20, została ogłoszona upadłość Strzelecka 26 Kamienica Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie. Syndykiem wyznaczono Pawła Siwika.

Syndyk TBA Express Sp. z o.o. zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 13 września 2016 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 951/16, została ogłoszona upadłość TBA Express Sp. z o.o. z siedzibą w Markach. Syndykiem wyznaczono Pawła Głodka.

Nadzorca sądowy Tomasza Ryczałek prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Tele Thomas zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych z dnia 6 listopada 2014 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 185/14, została ogłoszona upadłość Tomasza Ryczałek prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Tele Thomas, z możliwością zawarcia układu. Nadzorcą sądowym wyznaczono Piotra Głodka.

Syndyk URSUS S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 12 lipca 2021 r., wydanym w sprawie o sygn. akt XVIII GU 153/21, została ogłoszona upadłość URSUS S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie. Syndykiem wyznaczono spółkę KGS Restrukturyzacje Sp. z o.o.

Syndyk spółki Vidi Pharma Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 3 września 2020 r., wydanym w sprawie o sygn. akt XVIII GU 590/20, została ogłoszona upadłość Vidi Pharma Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Syndykiem wyznaczono Piotra Głodka.

Syndyk W.M. Meat Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 11 września 2019 r., wydanym w sprawie o sygn. akt XIX GU 71/19, została ogłoszona upadłość W.M. Meat Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Syndykiem wyznaczono Pawła Głodka.

Syndyk Wide Med Care Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 9 września 2020 r., wydanym w sprawie o sygn. akt XIX GU 12/20, została ogłoszona upadłość Wide Med Care Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie. Syndykiem wyznaczono Pawła Siwika.

Syndyk Zakładów Mechaniczno-Remontowych i Antykorozji "JUREX" Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 25 stycznia 2018 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1719/17, została ogłoszona upadłość Zakładów Mechaniczno-Remontowych i Antykorozji "JUREX" Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie. Syndykiem wyznaczono Pawła Głodka.