Wyszukiwanie

12.01.2017 r. - zakończenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 4/14

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
Archiwum Sp. z o.o.
ul. Danysza 4
63-400 Ostrów Wielkopolski

06.08.2012 r. - zakończenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 77/10

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
LOKOS Sp. z o.o.
ul. Szybowcowa 10/17
54-130 Wrocław

sygn. akt: X GUp 67/09

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
Perfekcja Archiwum sp. z o.o.
ul. Zacisze 16A
65-775 Zielona Góra

28.11.2014 r. - zakończenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt X GUp 105/13

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
Perfekcja Archiwum sp. z o.o.
ul. Zacisze 16A
65-775 Zielona Góra

 

18.01.2013 r. - umorzenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 120/12

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
Alterco S.A.

21.01.2011 r. - zakończenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 13/09

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
CBA Usługi Archiwizacyjne Sp. z o.o.
ul. Jasnodworska 5 lok. 101
01-745 Warszawa

03.11.2010 r. - zakończenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 10/08

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
CBA Usługi Archiwizacyjne Sp. z o.o.
ul. Jasnodworska 5 lok. 101
01-745 Warszawa

25.01.2018 r. - umorzenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 665/16

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
Archiwum Sp. z o.o.
ul. Danysza 4
63-400 Ostrów Wielkopolski

22.02.2011 r. - umorzenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 6/10

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
Przedsiębiorstwo Usługowe "Archiwum JP"
ul. Młyńska 10/5
61-730 Poznań

16.03.2014 r. - zakończenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 304/13

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
LOKOS Sp. z o.o.
ul. Szybowcowa 10/17
54-130 Wrocław

07.12.2011 r. - zakończenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 51/10

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
CBA Usługi Archiwizacyjne Sp. z o.o.
ul. Jasnodworska 5 lok. 101
01-745 Warszawa

25.04.2014 r. - zakończenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 39/13

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
CBA Usługi Archiwizacyjne Sp. z o.o.
ul. Jasnodworska 5 lok. 101
01-745 Warszawa

29.06.2012 r. - umorzenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 56/12

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
Bipro sp. z o.o.

01.06.2012 r. - zakończenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 75/10

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
Perfekcja Archiwum sp. z o.o.
ul. Zacisze 16A
65-775 Zielona Góra

22.12.2016 r. - zakończenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 84/13

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
Perfekcja Archiwum sp. z o.o.
ul. Zacisze 16A
65-775 Zielona Góra

22.08.2011 r. - umorzenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 39/11

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
Perfekcja Archiwum sp. z o.o.
ul. Zacisze 16A
65-775 Zielona Góra

11.03.2019 r. - zakończenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 706/16

23.01.2014 r. - zakończenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 9/13

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
CBA Usługi Archiwizacyjne Sp. z o.o.
ul. Jasnodworska 5 lok. 101
01-745 Warszawa

20.11.2013 r. - zakończenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 112/12

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
LOKOS Sp. z o.o.
ul. Szybowcowa 10/17
54-130 Wrocław

12.12.2014 r. - zakończenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 5/14

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
LOKOS Sp. z o.o.
ul. Szybowcowa 10/17
54-130 Wrocław

8.12.2011 r. - umorzenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 46/11

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
Archiwum Sp. z o.o.
ul. Danysza 4
63-400 Ostrów Wielkopolski

05.02.2015 r. - umorzenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt X GUp 49/12

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
Perfekcja Archiwum sp. z o.o.
ul. Zacisze 16A
65-775 Zielona Góra

05.03.2010 r. - uchylenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 80/09

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
Domain Menada Sp. z o.o.

30.11.2012 r. - zakończenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 9/08

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
CBA Usługi Archiwizacyjne Sp. z o.o.
ul. Jasnodworska 5 lok. 101
01-745 Warszawa

21.05.2014 r. - zakończenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 36/10

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
Archiwum Sp. z o.o.
ul. Danysza 4
63-400 Ostrów Wielkopolski

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim
ul. Poniatowskiego 14
05-825 Grodzisk Mazowiecki

24.09.2018 r. - zakończenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 553/17

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
LOKOS Sp. z o.o.
ul. Szybowcowa 10/17
54-130 Wrocław

24.09.2018 r. - zakończenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 554/17

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
LOKOS Sp. z o.o.
ul. Szybowcowa 10/17
54-130 Wrocław

02.02.2018 r. - zakończenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 250/16

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
Perfekcja Archiwum sp. z o.o.
ul. Zacisze 16A
65-775 Zielona Góra

08.03.2017 r. - zakończenie postępowania upadłościowego

Sygn. akt X GUp 81/14

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
LOKOS Sp. z o.o.
ul. Szybowcowa 10/17
54-130 Wrocław

25.05.2012 r. - zakończenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 29/11

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
CBA Usługi Archiwizacyjne Sp. z o.o.
ul. Jasnodworska 5 lok. 101
01-745 Warszawa

30.01.2014 r. - umorzenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 38/13

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
CBA Usługi Archiwizacyjne Sp. z o.o.
ul. Jasnodworska 5 lok. 101
01-745 Warszawa

22.08.2017 r. - zakończenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 599/15

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
LOKOS Sp. z o.o.
ul. Szybowcowa 10/17
54-130 Wrocław

 

14.05.2010 r. - zakończenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 26/08

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
CBA Usługi Archiwizacyjne Sp. z o.o.
ul. Jasnodworska 5 lok. 101
01-745 Warszawa

06.11.2014 r. - umorzenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 36/12

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
Geomix sp. z o.o.

10.04.2013 r. - zakończenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 35/12

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
Archiwum Sp. z o.o.
ul. Danysza 4
63-400 Ostrów Wielkopolski

04.01.2016 r. - zakończenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 43/13

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
Archiwum Sp. z o.o.
ul. Danysza 4
63-400 Ostrów Wielkopolski

22.06.2018 r. - umorzenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 506/17

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
Archiwum Sp. z o.o.
ul. Danysza 4
63-400 Ostrów Wielkopolski

13.11.2014 r. - zakończenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 56/13

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
Archiwum Sp. z o.o.
ul. Danysza 4
63-400 Ostrów Wielkopolski

25.10.2011 r. - umorzono postępowanie upadłościowe.

sygn. akt: X GUp 60/11

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
Hydrogeo-Polska S.A.

23.08.2018 r. - zakończenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 3/17

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
Archiwum Sp. z o.o.
ul. Danysza 4
63-400 Ostrów Wielkopolski

04.03.2011 r. - zakończenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 25/07

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
Acta Nowa Sp. z o.o.
ul. Migdałowa 3a
72-003 Dobra Szczecińska

02.06.2016 r. - zakończenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 109/14

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
Perfekcja Archiwum sp. z o.o.
ul. Zacisze 16A
65-775 Zielona Góra

11.04.2013 r. - zakończenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 91/10

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
CBA Usługi Archiwizacyjne Sp. z o.o.
ul. Jasnodworska 5 lok. 101
01-745 Warszawa

30.03.2009 r. - zakończenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 202/06

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
Perfekcja Archiwum sp. z o.o.
ul. Zacisze 16A
65-775 Zielona Góra
24.03.2011 r. umorzenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 64/10

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
Lampol sp. z o.o.

07.05.2013 r. - zakończenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 66/09

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
Perfekcja Archiwum sp. z o.o.
ul. Zacisze 16A
65-775 Zielona Góra

18.11.2008 r. - zakończenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 52/06

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
Perfekcja Archiwum sp. z o.o.
ul. Zacisze 16A
65-775 Zielona Góra

05.03.2009 r. - zakończenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 14/08

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
CBA Usługi Archiwizacyjne Sp. z o.o.
ul. Jasnodworska 5 lok. 101
01-745 Warszawa

02.10.2019 r. - zakończenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 118/14

 

21.10.2013 r. - zakończenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 86/11

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
LOKOS Sp. z o.o.
ul. Szybowcowa 10/17
54-130 Wrocław

03.12.2014 r. - zakończenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 95/13

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
Perfekcja Archiwum sp. z o.o.
ul. Zacisze 16A
65-775 Zielona Góra

08.05.2020 r. - zakończenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: XIX GUp 191/19

 

Sygn. akt: X GUp 27/14

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
Perfekcja Archiwum sp. z o.o.
ul. Zacisze 16A
65-775 Zielona Gór

05.10.2018 r. - zakończenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 93/17

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
Archiwum Sp. z o.o.
ul. Danysza 4
63-400 Ostrów Wielkopolski

06.10.2009 r. - umorzenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 4/08

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
CBA Usługi Archiwizacyjne Sp. z o.o.
ul. Jasnodworska 5 lok. 101
01-745 Warszawa

6.06.2013 r. - zakończenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 14/12

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
Perfekcja Archiwum sp. z o.o.
ul. Zacisze 16A
65-775 Zielona Góra

03.12.2015 r. - zakończenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 20/12

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
Archiwum Sp. z o.o.
ul. Danysza 4
63-400 Ostrów Wielkopolski

4.06.2014 r. - zakończenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 116/12

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
Perfekcja Archiwum sp. z o.o.
ul. Zacisze 16A
65-775 Zielona Góra

17.08.2018 r. - zakończenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 34/16

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
Archiwum Sp. z o.o.
ul. Danysza 4
63-400 Ostrów Wielkopolski

 

12.11.2012 r. - zakończenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 82/10

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
Perfekcja Archiwum sp. z o.o.
ul. Zacisze 16A
65-775 Zielona Góra

19.10.2018 r. - zakończenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 582/15

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
LOKOS Sp. z o.o.
ul. Szybowcowa 10/17
54-130 Wrocław

 

02.11.2017 r. - zakończenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 73/17

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
Archiwum Sp. z o.o.
ul. Danysza 4
63-400 Ostrów Wielkopolski

15.02.2017 r. - zakończenie postępowania upadłościowego

Sygn. akt X GUp 108/14

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
LOKOS Sp. z o.o.
ul. Szybowcowa 10/17
54-130 Wrocław

15.05.2012 r. - zakończenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 87/11

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
Perfekcja Archiwum sp. z o.o.
ul. Zacisze 16A
65-775 Zielona Góra

23.01.2008 r. - zakończenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 204/06

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
CBA Usługi Archiwizacyjne Sp. z o.o.
ul. Jasnodworska 5 lok. 101
01-745 Warszawa

02.03.2011 r. - zakończenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 10/10

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
CBA Usługi Archiwizacyjne Sp. z o.o.
ul. Jasnodworska 5 lok. 101
01-745 Warszawa

06.03.2019 r. - zakończenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 141/16

 

14.09.2015 r. - zakończenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt X GUp 6/14

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
Perfekcja Archiwum sp. z o.o.
ul. Zacisze 16A
65-775 Zielona Góra

16.05.2018 r. - zakończenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 238/16

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
LOKOS Sp. z o.o.
ul. Szybowcowa 10/17
54-130 Wrocław

15.02.2017 r. - zakończenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 179/15

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
Archiwum Sp. z o.o.
ul. Danysza 4
63-400 Ostrów Wielkopolski

 

14.08.2013 r. - umorzenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 28/13

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
LOKOS Sp. z o.o.
ul. Szybowcowa 10/17
54-130 Wrocław

30.03.2016 r. - zakończenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 8/14

26.11.2014 r. - zakończenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 30/11

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
LOKOS Sp. z o.o.
ul. Szybowcowa 10/17
54-130 Wrocław

21.08.2013 r. - zakończenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 121/12

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
SportLive24 S.A.

21.09.2016 r. - zakończenie postępowania upadłościowego

sygn. akt: X GUp 78/14

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
Perfekcja Archiwum sp. z o.o.
ul. Zacisze 16A
65-775 Zielona Góra

29.08.2018 r. - zakończenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 598/15

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
Perfekcja Archiwum sp. z o.o.
ul. Zacisze 16A
65-775 Zielona Góra

14.09.2018 r. - zakończenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 373/15

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
Archiwum Sp. z o.o.
ul. Danysza 4
63-400 Ostrów Wielkopolski

 

09.12.2016 r. - uchylenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 312/16

21.09.2012 r. - umorzenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 82/12

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
Trasbud sp. z o.o.

24.11.2011 r. - umorzono postępowanie upadłościowe.

sygn. akt: X GUp 68/11

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
Traveler World Sp. z o.o.


21.01.2013 r. - umorzono postępowanie upadłościowe.

sygn. akt: X GUp 126/12

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
Traveler World Sp. z o.o.

24.07.2018 r. - zakończenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 723/16

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
Archiwum Sp. z o.o.
ul. Danysza 4
63-400 Ostrów Wielkopolski

20.04.2015 r. - zakończenie postępowania upadłościowego.

Sygn. akt: X GUp 73/14

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
Perfekcja Archiwum sp. z o.o.
ul. Zacisze 16A
65-775 Zielona Góra

 

07.06.2011 r. - zakończenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 34/10

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
LOKOS Sp. z o.o.
ul. Szybowcowa 10/17
54-130 Wrocław

09.12.2009 r. - zakończenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 270/06

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
CBA Usługi Archiwizacyjne Sp. z o.o.
ul. Jasnodworska 5 lok. 101
01-745 Warszawa

03.12.2012 r. - umorzenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 36/12

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
Wiedemann Polska sp. z o.o.

26.10.2012 r. - zakończenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 66/11

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
Perfekcja Archiwum sp. z o.o.
ul. Zacisze 16A
65-775 Zielona Góra

27.01.2016 r. - zakończenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt X GUp 23/14

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
Perfekcja Archiwum sp. z o.o.
ul. Zacisze 16A
65-775 Zielona Góra