Wyszukiwanie

12.11.2012 r. - zakończenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 82/10

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
Perfekcja Archiwum sp. z o.o.
ul. Zacisze 16A
65-775 Zielona Góra