Wyszukiwanie

23.01.2014 r. - zakończenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 9/13

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
CBA Usługi Archiwizacyjne Sp. z o.o.
ul. Jasnodworska 5 lok. 101
01-745 Warszawa