Syndyk masy upadłości Tomasza Sowińskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 6 września 2019 r., wydanym w sprawie o sygn. akt XVIII GU 523/19 (aktualna sygnatura XVIII GUp 1097/19), została ogłoszona upadłość Tomasza Sowińskiego. Syndykiem masy upadłości wyznaczono Pawła Głodka.

Syndyk masy upadłości Aleksandry Sowińskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 6 września 2019 r., wydanym w sprawie o sygn. akt XVIII GU 524/19 (aktualna sygnatura XVIII GUp 1098/19), została ogłoszona upadłość Aleksandry Sowińskiej. Syndykiem masy upadłości wyznaczono Pawła Głodka.

Syndyk masy upadłości Adriana Jeznacha - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 5 września 2019 r., wydanym w sprawie o sygn. akt XIX GU 477/19 (aktualna sygnatura XIX GUp 1205/19), została ogłoszona upadłość Adriana Jeznacha. Syndykiem masy upadłości wyznaczono Pawła Głodka.

Syndyk masy upadłości Charlesa Martineza - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 2 września 2019 r., wydanym w sprawie o sygn. akt XIX GU 726/19 (aktualna sygnatura XIX GUp 1187/19), została ogłoszona upadłość Charlesa Martineza. Syndykiem masy upadłości wyznaczono Pawła Głodka.

Syndyk masy upadłości Janusza Marzinka - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 18 czerwca 2019 r., wydanym w sprawie o sygn. akt XIX GU 337/19 (aktualna sygnatura XIX GUp 1077/19), została ogłoszona upadłość Janusza Marzinka. Syndykiem masy upadłości wyznaczono Pawła Głodka.

Syndyk masy upadłości Olgi Falkowskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 12 czerwca 2019 r., wydanym w sprawie o sygn. akt XIX GU 283/19 (aktualna sygnatura XIX GUp 1065/19), została ogłoszona upadłość Olgi Falkowskiej. Syndykiem masy upadłości wyznaczono Pawła Głodka.

Syndyk masy upadłości Iwony Samerdak - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 28 marca 2019 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 2686/18 (aktualna sygnatura X GUp 302/19), została ogłoszona upadłość Iwony Samerdak. Syndykiem masy upadłości wyznaczono Pawła Siwika.

Syndyk masy upadłości Macieja Banaszka - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 15 marca 2019 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 2553/18 (aktualna sygnatura X GUp 256/19), została ogłoszona upadłość Macieja Banaszka. Syndykiem masy upadłości wyznaczono Pawła Siwika.

Syndyk masy upadłości Agnieszki Borowskiej-Turyn - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 14 marca 2019 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 2296/18 (aktualna sygnatura X GUp 244/19), została ogłoszona upadłość Agnieszki Borowskiej-Turyn. Syndykiem masy upadłości wyznaczono Lechosława Kochańskiego.

Syndyk masy upadłości Agnieszki Pawłowskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 30 stycznia 2019 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 2075/18 (aktualna sygnatura X GUp 107/19), została ogłoszona upadłość Agnieszki Pawłowskiej. Syndykiem masy upadłości wyznaczono Pawła Głodka.

Syndyk masy upadłości Anny Trzaski - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 24 stycznia 2019 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 2444/18 (aktualna sygnatura X GUp 74/19), została ogłoszona upadłość Anny Trzaski. Syndykiem masy upadłości wyznaczono Pawła Głodka.

Syndyk masy upadłości Sylwii Borowiec - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 19 grudnia 2018 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1849/18 (aktualna sygnatura X GUp 1160/18), została ogłoszona upadłość Sylwii Borowiec. Syndykiem masy upadłości wyznaczono Pawła Siwika.

Syndyk masy upadłości Jerzego Krajewskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 14 grudnia 2018 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1958/18 (aktualna sygnatura X GUp 1137/18), została ogłoszona upadłość Jerzego Krajewskiego. Syndykiem masy upadłości wyznaczono Pawła Siwika.

Syndyk masy upadłości Łukasza Muczyńskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 11 grudnia 2018 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 2016/18 (aktualna sygnatura X GUp 1122/18), została ogłoszona upadłość Łukasza Muczyńskiego. Syndykiem masy upadłości wyznaczono Pawła Siwika.

Syndyk masy upadłości Mirosława Hejaka - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 17 października 2018 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1087/18 (aktualna sygnatura X GUp 899/18), została ogłoszona upadłość Mirosława Hejaka. Syndykiem masy upadłości wyznaczono Pawła Siwika.

Syndyk masy upadłości Anny Machałowskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 3 października 2018 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1247/18 (aktualna sygnatura X GUp 856/18), została ogłoszona upadłość Anny Machałowskiej. Syndykiem masy upadłości wyznaczono Pawła Siwika.

Syndyk masy upadłości Teresy Pawlak - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 14 września 2018 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 487/18 (aktualna sygnatura X GUp 784/18), została ogłoszona upadłość Teresy Pawlak. Syndykiem masy upadłości wyznaczono Pawła Siwika.

Syndyk masy upadłości Anny Piętki - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 22 sierpnia 2018 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 970/18 (aktualna sygnatura X GUp 729/18), została ogłoszona upadłość Anny Piętki. Syndykiem masy upadłości wyznaczono Pawła Siwika.

Syndyk masy upadłości Izabeli Witman - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 7 września 2018 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 996/18 (aktualna sygnatura X GUp 769/18), została ogłoszona upadłość Izabeli Witman. Syndykiem masy upadłości wyznaczono Pawła Siwika.

Syndyk masy upadłości Romualdy Graczyk - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 6 sierpnia 2018 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 750/18 (aktualna sygnatura X GUp 695/18), została ogłoszona upadłość Romualdy Graczyk. Syndykiem masy upadłości wyznaczono Pawła Siwika.

Syndyk masy upadłości Rafała Chojeckiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 19 lipca 2018 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 950/18 (aktualna sygnatura X GUp 649/18), została ogłoszona upadłość Rafała Chojeckiego. Syndykiem masy upadłości wyznaczono Pawła Siwika.

Syndyk masy upadłości Bartosza Walaszczyka zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 28 maja 2018 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 320/18, została ogłoszona upadłość Bartosza Walaszczyka. Syndykiem wyznaczono Pawła Głodka.

Syndyk masy upadłości Pawła Samonka - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 17 maja 2018 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 2325/17 (aktualna sygnatura X GUp 453/18), została ogłoszona upadłość Pawła Samonka. Syndykiem masy upadłości wyznaczono Pawła Siwika.

Syndyk masy upadłości Rafała Piątkowskiego zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 25 kwietnia 2018 r. r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 426/18, została ogłoszona upadłość Rafała Piątkowskiego. Syndykiem wyznaczono Pawła Głodka.

Syndyk masy upadłości Mirosława Barszcza zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 10 kwietnia 2018 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1928/17, została ogłoszona upadłość Mirosława Barszcza. Syndykiem wyznaczono Pawła Głodka.

Syndyk masy upadłości Łukasza Markiewicza - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 15 marca 2018 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 2182/17 (aktualna sygnatura X GUp 247/18), została ogłoszona upadłość Łukasza Markiewicza. Syndykiem masy upadłości wyznaczono Pawła Siwika.

Syndyk masy upadłości Jarosława Burzyńskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 6 marca 2018 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 126/18 (aktualna sygnatura X GUp 211/18), została ogłoszona upadłość Jarosława Burzyńskiego. Syndykiem masy upadłości wyznaczono Pawła Siwika.

Syndyk masy upadłości Grzegorza Wosińskiego zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 23 lutego 2018 r. r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 2294/17, została ogłoszona upadłość Grzegorza Wosińskiego. Syndykiem wyznaczono Pawła Głodka.

Syndyk masy upadłości Michała Witorzeńć - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 15 stycznia 2018 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 2172/17 (aktualna sygnatura X GUp 51/18), została ogłoszona upadłość Michała Witorzeńć. Syndykiem masy upadłości wyznaczono Pawła Siwika.

Syndyk masy upadłości Andrzeja Jeżewskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 11 stycznia 2018 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 2136/17 (aktualna sygnatura X GUp 39/18), została ogłoszona upadłość Andrzeja Jeżewskiego. Syndykiem masy upadłości wyznaczono Pawła Siwika.

Syndyk masy upadłości Stanisława Witkowskiego zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 6 grudnia 2017 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1232/17, została ogłoszona upadłość Stanisława Witkowskiego. Syndykiem wyznaczono Pawła Głodka.

Syndyk masy upadłości Edyty Jankowskiej - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 1 grudnia 2017 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1515/17 (aktualna sygnatura X GUp 988/17), została ogłoszona upadłość Edyty Jankowskiej. Syndykiem masy upadłości wyznaczono Lechosława Kochańskiego.

Syndyk masy upadłości Ewa Cejner-Chabora zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 31 marca 2017 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 366/17, została ogłoszona upadłość Ewy Cejner-Chabora. Syndykiem wyznaczono Pawła Głodka.

Syndyk masy upadłości Jacka Kępki - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 31 marca 2017 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1881/16 (aktualna sygnatura X GUp 234/17), została ogłoszona upadłość Jacka Kępki. Syndykiem masy upadłości wyznaczono Lechosława Kochańskiego.

Syndyk masy upadłości Pawła Wojtczaka zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 22 grudnia 2016 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1113/16, została ogłoszona upadłość Pawła Wojtczaka. Syndykiem wyznaczono Pawła Głodka.

Syndyk Piotra Dyląga - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 14 listopada 2016 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1372/16, została ogłoszona upadłość Piotra Dyląga - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Syndykiem wyznaczono Piotra Głodka.

Syndyk Rafała Banasia - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 19 października 2016 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1263/16, została ogłoszona upadłość Rafała Banasia - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Syndykiem wyznaczono Piotra Głodka.

Syndyk Wojciecha Bańkowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 19 października 2016 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1348/16, została ogłoszona upadłość Wojciecha Bańkowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Syndykiem wyznaczono Piotra Głodka.

Syndyk Mariusza Stupaka - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 18 października 2016 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1149/16, została ogłoszona upadłość Mariusza Stupaka - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Syndykiem wyznaczono Piotra Głodka.

Syndyk masy upadłości Atheny Stefanii Sawidis-Gnilańskiej zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 6 października 2016 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1282/16, została ogłoszona upadłość Atheny Stefanii Sawidis-Gnilańskiej. Syndykiem wyznaczono Pawła Głodka.

Syndyk Pauli Ciechulskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 22 września 2016 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 22/16, została ogłoszona upadłość Pauli Ciechulskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Syndykiem wyznaczono Piotra Głodka.

Syndyk Anny Knapik - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 13 września 2016 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1013/16, została ogłoszona upadłość Anny Knapik - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Syndykiem wyznaczono Piotra Głodka.

Syndyk masy upadłości Marka Salamończyka zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 20 lipca 2016 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 816/16, została ogłoszona upadłość Marka Salamończyka. Syndykiem wyznaczono Pawła Głodka.

Syndyk Adama Wiśniewskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 7 lipca 2016 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 299/16, została ogłoszona upadłość Adama Wiśniewskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Syndykiem wyznaczono Piotra Głodka.

Syndyk Katarzyny Wenckiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 21 czerwca 2016 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 261/16, została ogłoszona upadłość Katarzyny Wenckiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Syndykiem wyznaczono Piotra Głodka.

Syndyk Agnieszki Skuzińskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 15 czerwca 2016 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 514/16, została ogłoszona upadłość Agnieszki Skuzińskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Syndykiem wyznaczono Piotra Głodka.

Syndyk masy upadłości Małgorzaty Marioli Trzewik zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 30 maja 2016 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 678/16, została ogłoszona upadłość Małgorzaty Marioli Trzewik. Syndykiem wyznaczono Piotra Głodka.

Syndyk masy upadłości Agnieszki Sznajder-Skrętkowskiej zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 15 kwietnia 2016 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 435/16, została ogłoszona upadłość Agnieszki Sznajder-Skrętkowskiej. Syndykiem wyznaczono Pawła Głodka.

Syndyk masy upadłości Damiana Majchrzaka - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 14 kwietnia 2016 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1568/15 (aktualna sygnatura X GUp 220/16), została ogłoszona upadłość Damiana Majchrzaka, obejmująca likwidację majątku dłużnika. Syndykiem masy upadłości wyznaczono Pawła Głodka.

Syndyk masy upadłości Elżbiety Smyki zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 12 kwietnia 2016 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 316/16, została ogłoszona upadłość Elżbiety Smyki. Syndykiem wyznaczono Piotra Głodka.

Syndyk masy upadłości Barbary Alicji Ostrowskiej i Jana Ostrowskiego zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 5 kwietnia 2016 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 56/16, została ogłoszona upadłość Barbary Alicji Ostrowskiej i Jana Ostrowskiego. Syndykiem wyznaczono Pawła Głodka.

Postępowania zostały w dniu 14 czerwca 2016 r. na podstawie art. 215 ust. 1 i ust. 5 w zw. z art. 461(2) ust. 1 Prawa Upadłościowego połączone do wspólnego rozpoznania pod sygnaturą akt X GUp 203/16.

Syndyk masy upadłości Jana Ostrowskiego zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 5 kwietnia 2016 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 56/16, została ogłoszona upadłość  Jana Ostrowskiego. Syndykiem wyznaczono Pawła Głodka.

Syndyk masy upadłości Justyny Woźnicy - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 23 lutego 2016 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1478/15 (aktualna sygnatura X GUp 110/16), została ogłoszona upadłość Justyny Woźnicy, obejmująca likwidację majątku dłużnika. Syndykiem masy upadłości wyznaczono Pawła Głodka.

Syndyk masy upadłości Joanny Włodarczyk - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych z dnia 19 listopada 2015 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 920/15 (aktualna sygnatura X GUp 579/15), została ogłoszona upadłość Joanny Włodarczyk, obejmująca likwidację majątku dłużnika. Syndykiem masy upadłości wyznaczono Piotra Głodka.

Syndyk masy upadłości Anny Marii Sławek - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych z dnia 23 września 2015 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 826/15 (aktualna sygnatura X GUp 457/15), została ogłoszona upadłość Anny Marii Sławek, obejmująca likwidację majątku dłużnika. Syndykiem masy upadłości wyznaczono Lechosława Kochańskiego.

Syndyk masy upadłości Anety Marty Marciniak - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych z dnia 29 lipca 2015 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 735/15 (aktualna sygnatura X GUp 345/15), została ogłoszona upadłość Anety Marty Marciniak, obejmująca likwidację majątku dłużnika. Syndykiem masy upadłości wyznaczono Pawła Głodek.

Syndyk masy upadłości Anety Wychowanek i Roberta Sobielarskiego - osób nieprowadzących działalności gospodarczej zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych z dnia 25 czerwca 2015 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 531/15 (aktualna sygnatura X GUp 284/15), została ogłoszona upadłość Anety Wychowanek i Roberta Sobielarskiego, obejmująca likwidację majątku dłużników. Syndykiem masy upadłości wyznaczono Piotra Głodka.

Syndyk masy upadłości Macieja Wasilewskiego - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych z dnia 28 kwietnia 2015 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 495/15 (aktualna sygnatura X GUp 184/15), została ogłoszona upadłość Macieja Wasilewskiego, obejmująca likwidację majątku dłużnika. Syndykiem masy upadłości wyznaczono Pawła Głodka.

Syndyk masy upadłości Sławińskiej Izabelli zamieszkałej w Warszawie zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych z dnia 14 października 2014 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 432/14, została ogłoszona upadłość Sławińskiej Izabelli zamieszkałej w Warszawie, obejmująca likwidację majątku Dłużnika. Syndykiem masy upadłości wyznaczono Pawła Głodka.