Szanowni Państwo!

W związku z ustawicznym rozwojem kompetencji naszej Kancelarii oraz poszerzaniem zakresu świadczonych usług, z przyjemnością pragniemy Państwa poinformować o powołaniu przez nasz zespół spółki prawa handlowego działającej pod firmą KGS Restrukturyzacje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zajmującej się szeroko rozumianym prawem upadłościowym, restrukturyzacyjnym oraz analizą i wyceną przedsiębiorstw.

Stanowimy grono osób dysponującymi licencjami zawodowymi doradcy restrukturyzacyjnego udzielanymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polskiej. Czynnie sprawujemy funkcje tymczasowego nadzorcy sądowego, zarządcy przymusowego, syndyka masy upadłości, nadzorcy sądowego czy też zarządcy w postępowaniach w przedmiocie ogłoszenia upadłości, postępowaniach upadłościowych czy też restrukturyzacyjnych. Prowadzimy również tzw. konsumenckie postępowania upadłościowe, czyli postępowania wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W związku z posiadanymi uprawnieniami zdobyliśmy również doświadczenie w zakresie sprawowania zarządu przymusowego, uregulowanego przepisami ustawy Kodeks postępowania cywilnego. Ze względu na sprawowane funkcje posiadamy duże doświadczenie praktyczne w zarządzaniu działalnością gospodarczą, jak również w restrukturyzacjach przedsiębiorstw. Efektem naszych merytorycznych kwalifikacji i blisko dwudziestoletniego doświadczenia w branży jest wysoka jakość świadczonych usług.

W naszym zespole znajdują się również specjaliści świadczący usługi z zakresu zarządzania i organizacji oraz analizy i wyceny przedsiębiorstw, sprawujący m.in. funkcje biegłych sądowych oraz skarbowych w różnego rodzaju postępowaniach sądowych i egzekucyjnych. Współpracujmy również z niezależnymi ekspertami z zakresu prawa i ekonomii, których obecność wzbogaca nasz zespół i kompetencje. W efekcie zdobytego dotychczas doświadczenia na polu sporządzania profesjonalnych opinii i wycen na zlecenie sądów i podmiotów prywatnych jesteśmy merytorycznie przygotowani i gotowi do sporządzania na Państwa życzenie wszelkiego rodzaju wycen i analiz.

Mając na uwadze posiadane doświadczenie i kompetencje zawodowe, proponujemy Państwu szereg profesjonalnie świadczonych usług, w tym:

1. kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, włączając profesjonalne zastępstwo procesowe przed sądami, jak np.:

- konsultacje dla podmiotów rozważających potrzebę sporządzenia i złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub też otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego;

- sporządzanie profesjonalnych wniosków o ogłoszenie upadłości, w tym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, spełniających formalne przesłanki ustawy Prawo upadłościowe i ustawy Prawo restrukturyzacyjne;

- doradztwo uczestnikom postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego, w szczególności Upadłym, Dłużnikom oraz wierzycielom;

2. Sporządzanie profesjonalnych opinii z zakresu zarządzania i organizacji oraz analizy i wyceny przedsiębiorstw, w tym:

- opisów i oszacowań przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części dla potrzeb procedury przygotowanej likwidacji (tzw. pre-pack), jak również w toku postępowania upadłościowego dla potrzeb syndyków i sądów upadłościowych;

- wyceny wszelkich składników majątkowych wchodzących w skład masy upadłości, w tym m.in. (i) wartości niematerialnych i prawnych takich jak domeny internetowe, prawa majątkowe w postaci udziałów i akcji w spółkach, (ii) ruchomości, (iii) nieruchomości, (iii) należności, dla potrzeb ich likwidacji przez syndyków w toku postępowania upadłościowego;

- planów restrukturyzacyjnych oraz propozycji układowych dla potrzeb postępowań restrukturyzacyjnych, przy uwzględnieniu specyfiki danego przedsiębiorstwa oraz branży, w której funkcjonuje;

- opinii prywatnych w sprawach gospodarczych oraz cywilnych, w tym m.in. o podział majątku;

- oceny złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w ustawowym terminie;

- wyceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) dla potrzeb reorganizacji;

- wyceny przedsiębiorstwa dla potrzeb zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego;

- wyceny udziałów w sporach między udziałowcami;

- weryfikacji warunków finansowych wyceny (Fairness Opinion);

- weryfikacji raportów z wycen sporządzonych przez innych specjalistów;

- wyceny przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub udziałów i akcji w spółkach dla potrzeb kupna / sprzedaży;

- wyceny dla potrzeb przekształcenia działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością;

- wyceny aktywów niematerialnych dla potrzeb kupna / sprzedaży czy też wniesienia aportem do innego podmiotu;

- niezależnych opinii na temat wyceny dla Zarządu, Rady Nadzorczej, Akcjonariusza;

- biznesplanu, memorandum inwestycyjnego, analizy opłacalności inwestycji w celu pozyskania finansowania dłużnego (z banku, instytucji pożyczkowych) lub finansowania kapitałowego (od anioła biznesu, funduszu venture capital, inwestora strategicznego).

Celem realizowanych przez nas usług doradczych jest zaproponowanie Klientowi najlepszych dla niego rozwiązań, przy zachowaniu pełnej zgodności podejmowanych czynności z  obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.

Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy!

W razie zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu + 48 22 639 45 55 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazane poniżej adresy:

- Lechosław Kochański – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Piotr Głodek – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Paweł Głodek – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.